penki

penki
penkì, peñkios num. card. (4) K; SD246 skaičius 5: Penkios dešimtys R152. Penki šimtai R152. Penkì tūkstančiai NdŽ. ^ Taip lig penkių̃ nesuskaito, o neprašyta kišas Krš. Šimtus skaito, penkių neišmano LTR(Jnš). Penki – visi menki (kai skaičių pavadinimai surimuojami su paplitusiais liaudyje apibūdinimais) Sml.kiekis 5: Penkì broliai, sesuo buvom ant penkių̃ aktarų, duonos maža Mlt. Čia an penkių̃ nyčių austa Kls. Penkiuõs grojau – muzikantas buvau Dbg. Mano setkon (tinklan) kad invirto, tai penkiaĩs kilogramais lynas Dbč. Sa penkiomì mergomi eimu namop Zt. Penkiùs vaikus užūginom Vb. Mes gyvenam penkì kilometrai nuo Vilkaviškio Vlkv. Penkiùs rublius aždirbau Nmč. Penkiais rubliais nenupirksi J.Jabl. Karvė gera su geru pienu jau per penkìs tūkstančius [kainuoja] Vv. Penkíem tai gerai kult, lengva Nj. Ten viliok, ten prigauk miesto šinkorkelę …, ne muni, matušės dukrelę, penkiųjų brolelių jauniausią seselę StnD12. Peñkios buvom seseres Ad. Veža jau mano kraitužį penkiais šešiais žirgeliais RD1. Aš dabar penkì sekmadieniai nebuvau namie Brt. Pernai penkiàs dienas buvo parvažiavęs atostogų Vlkv. Penkiàs dienas lijo KBI18. Dienų peñkios dešimtys DP251. Set buvo šimto ir penkių metų senas BB1Moz5,6. Jau šimtą varau, tik penkių̃ metų nestoja Ant. Penkis kartus DP170. Atnešė mumus ... penkis ... vaikelius 95. Tokiosg buvo ir anos peñkios mergų DP558. Tasai turi penkis jaučius užu vieną jautį ataduoti BB2Moz22,1. Pareina iš darbo penkiosa Rod. Penkių̃ (penktą valandą) norėj[o] kelties Lnt. Vaikai penkių̃ eina mokyklon . ^ Penkių pilvų neturì (kam krauti turtus)! LTR(Antz). Girtas penkiais šešiais, o pagirioms nė vienais (išgėrę žmonės giriasi) R172. Ką į dūšią įdėsi, nei penki neišims M. Duok penkìs, būs dešimts (sakoma, tiesiant ranką ir norint susitaikyti) Slnt. Penkiais pirštais sėsi, penkiais ir pjausi PPr48. Ne darbas, kai penki vyrai vieną mazgą riša LTR(Km). Penkì tvartai, vienos durys (pirštinė) Pln. Penki vyrai viename soste sėdi (pirštai pirštinėje) Grk. Penkios avys vieną kūgį šieno peša (verpėjos pirštai ir kuodelis) PrLXVII16.
◊ iš penkių̃ pir̃štų nieko neturint, iš nieko: Jis pradėjo iš penkių̃ pir̃štų šeiminykauti Jnš.
nei penkì, nei devynì Rs, Brs, Trk nei šis, nei tas: Kad pasakei, tai nei penkì, nei devynì Kvr.
penkiaĩs pir̃štais nupir̃kti Ml pavogti.
še (te) penkìs Dr sakoma paduodant ranką, atsisveikinant: Na, reiks eit – te penkìs Alk.
šìtai tau peñkios (penkì)! NdŽ nusistebėjimą reiškiant: Nei motriškų, nei vaikų gyvų nepaliko, šitai tau penkios! M.Valanč. trū́ksta nuo šim̃to penkių̃ (kam) apie ne visai protingą žmogų: Anam trū́ksta nu šim̃to penkių̃ Vkš.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • Penki — Penki,   alte Schreibweise für die chinesische Stadt Benxi …   Universal-Lexikon

  • penki — penki̇̀, peñkios sktv. Peñkios dẽšimtys …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • pénki — m neskl. (ẹ̑) žarg., v zvezi penki penki denar: ima dosti, veliko penki penki …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • Penki — Lage Benxis in der Provinz Liaoning Benxi (chin. 本溪市) ist eine bezirksfreie Stadt im Nordosten Chinas, in der Provinz Liaoning. Die Stadt hat eine Fläche von 8.435 km² und ca. 1,55 Millionen Einwohner (2004). Administrativ setzt sich Benxi aus… …   Deutsch Wikipedia

  • Penki — Chin. /bun jee /, n. Benxi. * * * …   Universalium

  • Penki — Pen•ki Chin. [[t]ˈbʌnˈdʒi[/t]] n. pin geg Benxi …   From formal English to slang

  • Penki — /ˈpʌŋˈki/ (say pung kee) noun → Benxi …  

  • Penki — Chin. /bun jee /, n. Benxi …   Useful english dictionary

  • Senjorų ir olimpinio sąjūdžio propagavimo asociacija „Penki žiedai“ — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Visuomeninis susivienijimas, buriantis Lietuvos olimpiečius, veteranus (senjorus). Įkurta 1993 m. kovo 18 d. Vilniuje. Senjorų ir olimpinio sąjūdžio propagavimo asociacija „Penki žiedai“… …   Sporto terminų žodynas

  • executieblok — penki …   Woordenlijst Sranan

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”